Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web f8betcasino-vn.top. Trang web này cung cấp các dịch vụ và nội dung cho người dùng. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây.

Hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web f8betcasino-vn.top.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web f8betcasino-vn.top được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bất kỳ việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối các tài liệu và nội dung này mà không có sự cho phép của chủ sở hữu là vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.

Các thương hiệu, logo và tên sản phẩm khác được hiển thị trên trang web thuộc sở hữu của chủ sở hữu tương ứng.

  • Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào trên trang web.
  • Việc sử dụng trang web chỉ được phép cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Cấm sử dụng trang web để truyền bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật nào.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ và chỉ sử dụng trang web cho các mục đích hợp pháp.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Trang web f8betcasino-vn.top có thể thu thập thông tin cá nhân của người dùng như tên, địa chỉ email và địa chỉ IP để cung cấp dịch vụ và tương tác với người dùng. Mọi thông tin cá nhân thu thập sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba trái phép.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo chính sách quy định.